Skolan

Den skolbyggnad som började användas 1932 är fortfarande i bruk och ett centrum för alla låg- och mellanstadieelever i västra delen av Dorotea kommun. Vår vackert rödmålade skola med tydliga Sörgårdsdrag är ett givet centrum i vår by och hela regionen.

skolan_liten.jpg

Vår vilja till kunskap är omätlig och kulturens vingslag eviga. Där skola finns finns alltid hopp.

När Anders Gabriel Långström och Olof Pålsson timrade sina hus vid Stor Arksjöns norra strand 1822 fanns ingen skolplikt i vårt land. Skolstadgan kom 1842, men det skulle dröja åtskilliga decennier innan allmän skolplikt förelåg i praktiken. I Risbäcks församling kom den anbefallda undervisningen igång omkring 1880 med rörliga s k ambulerande skolor. Det var en skolform som flyttade mellan byarna under de olika terminerna. Terminernas längd varierade mellan 3 och 6 veckor.
Byarna hade inga speciella skollokaler. Undervisningen kunde exempelvis bedrivas i en kall och dragig bagarstuga. 1902 togs ett nybyggt skolhus i bruk i Risbäck.
Församlingen hade då fast folkskola och två mindre flyttande folkskolor.
1919 började sockenstugan, den byggnad som nu är museum, användas som småskolelokal. 1929 stod ett skolhem, nuvarande vandrarhemmet, elektrifierat och klart. Skolhemmet hade plats för 40 barn. De skollokaler som fanns räckte inte till. Sockenstugan inrymde småskolan, mellanskolan höll till i nya skolhemmet och folkskolan i gamla skolhuset. 1932 stod en ny skola med lärarbostad färdig.
Bygden hade satsat och kunde nu fullt ut fullgöra innebörden i 1842 års skolstadga!

 

TA EN TITT I SKOLANS EGEN HEMSIDA

 

http://www.skola.dorotea.se/risback/

Risbäcks Länkar

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12611359sedan sidan startade